Akita-Nytt

Akita-Nytt är Akita Inu Sällskapets tidning som utkommer fyra gånger per år. April, juli, september och december. Manusstopp är den 15e månaden före.  Redaktionen består av Inge Sjöholm, Karin Sjöholm Östlund samt Alexander Forslund. Om du vill bidra med artiklar, bilder, notiser etc så är du hjärtligt välkommen att skicka ditt bidrag till  akita@akita.se