Hanhundslista

Tillgängliga avelshanar är listade i menyn till vänster

Available studs are listed in the menu to the left

Andra länders hanhundslistor

Vill ni använda er hane i avel?

I denna hanhundslista presenteras de hanhundar som uppfyller de avelskriterier som Akita Inu Sällskapet – AIS ställer på en hanhund. Hanhunden måste uppfylla SKK:s grundregler. Hanhunden måste vara HD-röntgad och ögonlyst. AIS rekommendationer för avelsdjur finns i RAS. Hanhundens samtliga registrerade ägare i SKK:s databas ska vara medlem i AIS för att komma med på listan. Hanhunden ligger kvar i listan under ett år. Därefter får ägaren själv välja om den ska ligga uppe ett år till och uppdateras eller inte. Om inget svar från ägaren inkommit inom ett år tas annonsen bort.

För att lägga till din hund i hanhundslistan, vänligen fyll i Anmälningsblanketten, skicka denna till johansson.lina1980@gmail.com tillsammans med ett eller två foton på hanhunden (gärna ett foto i helbild).

AIS påtar sig inget ansvar vad gäller hanhunden och annan upplysning om hanhunden fås av ägaren till hunden.

Vid frågor kontakta gärna avelskommittén!