Avelskommitténs arbete

  • informera om nyheter, forskning och utveckling med avseende på avelsfrågor både inom och utom landets gränser
  • ge råd i avelsfrågor vid förfrågan, vad gäller RAS
  • informera om hälsa och sjukdomar inom rasen
  • ansvara för och genomföra uppfödarträffar

Vi strävar även efter ett gott samarbete med akitaklubbar i andra länder. Speciellt med de nordiska länderna, eftersom vi har en liknande avelsbas.