Doping

SKK har gett AIS tillstånd att publicera dom artiklar om dopning av hund, som följer nedan.

Mycket intressanta artiklar som publicerats i tidningen Brukshunden.