Öppen lista

Akita Inu Sällskapet publicerar nu en ”öppen lista” över autoimmunsjuka akitor på samma sätt som den finska akita klubben gör.

Länk till den finska ”öppna listan”:  http://www.akitayhdistys.fi/rodusta/sa-a-uds-rekisteri

Vi är oerhört tacksamma om vi kan få ta del av en kopia på den sjuka akitans stamtavla och en kopia på diagnosen från veterinären. Dessa två delar krävs för att kunna publicera er akita på listan. Syftet med denna lista är att uppfödarna kan använda den som ett verktyg i aveln till följd att rasen ska kunna bli så frisk som möjligt med avseende på dessa sjukdomar. Det är en målsättning i RAS. Hur autoimmuna sjukdomar ärvs eller om de gör det överhuvudtaget vet ingen säkert, men med den öppna listan kan man som uppfödare eller valpköpare göra ett val.

Sänd in kopian på stamtavla och diagnos till avelsrådet.

Kontakta gärna avelsrådet vid frågor;

Linda Christianson
Elisetorpsvägen 9a
232 33 Arlöv
E-post: lizarduz@gmail.com
Mobil: 0738-30 21 95

 

Hundarna som finns med på denna lista har blivit diagnostiserade med SA eller VKH. Hundarnas namn är länkade till en bild på deras stamtavlor.

 

SA Diagnos (år)

Amateraso No Iha-Naga (2003)

Noven's Jun-Aki (2009)

Ängsmyren´s Yori no Michiko (2010)


VKH Diagnos (år)

Noven's Matsumoto (2008)

Noven's Kensei (2008)

Noven's Keioh (2008)

Noven's Korai (2008)

Isamashii's Baronessan Bon-Isa (2004)


Senast uppdaterad ( 2011-12-24 )