Standard för AKITA


FCI nr 255

Originalstandard 2001-03-13
FCI-Standard 2001-04-12; engelska
SKKs Standardkommitté 2001-10-25

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Japan
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund
FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 5, sektion5

 

Bakgrund/ändamål:

Ursprungligen var de japanska spetshundsraserna små till medelstora.Några riktigt storvuxna hundar existerade inte. I Akitaregionenanvändes matagiakita (medelstora björnhundar) tillhundhetsning från början av 1600-talet. Från 1868 korsades rasenmed tosa och mastiff. Sålunda blev akita större men spetsegenskapernagick förlorade. Då hundkamp förbjöds 1908 blevakita ändå bevarad och utvecklad som en stor japansk ras. Följaktligenutnämndes utmärkta exemplar av akita 1931 till nationalsymbo.

Under andra världskriget användes hundpälsar till militärbeklädnad.Polisen beordrade infångande och konfiskering avalla hundar utom de schäfrar som användes för militära ändamål.Några entusiaster försökte kringgå ordern genom att korsasina hundar med schäfrar. När andra världskriget var över hadeantalet akitor minskat drastiskt och fanns i tre distinkta typer: 1)matagiakita, 2) kamphundsakita och 3) schäferakita. Detta skapadeen mycket förvirrad situation för rasen.

Under återuppbyggnadsprocessen av rasrena akitor efter krigetupplevde hunden Kongo-go från Dewa-linjen, som uppvisadedrag från mastiff och schäfer, en tillfällig men väldig popularitet.Medvetna kännare uppskattade dock inte denna typ som santjapansk och de försökte eliminera påbrå från tidigare utländskaraser genom att korsa in matagiakita för att återuppbygga denursprungliga rena rasen. De lyckades med att etablera en renrasigstam av den storvuxna ras vi känner till idag.

Helhetsintryck:

Akita skall vara storväxt, kraftigt byggd, välbalanserad och med mycket massa. Könsprägeln skall vara tydligt framträdande. Rasen skall vara mycket ståtlig, med anspråkslös värdighet och robust kroppsbyggnad.

Viktiga måttförhållanden:

Förhållandet mankhöjd - kroppslängd 10:11. Tikar har dock något längre kropp än hanhundar.

Uppförande/karaktär:

Temperamentet skall vara balanserat, trofast och lugnt och rasen är lättlärd.

Huvud:

Skallparti
Skallens storlek skall vara i proportion till kroppen. Pannan skall vara bred med tydlig pannfåra, men utan rynkor.

Stop
Stopet skall vara markerat.

Nostryffel
Nostryffeln skall vara stor och svart. Knappt och något diffust pigment accepteras endast hos vita hundar, men svart föredras alltid.

Nosparti
Nosryggen skall vara rak. Nospartiet skall vara måttligt långt, kraftigt och brett vid basen, avtagande mot nosspetsen, dock inte till en skarp spets.

Läppar
Läpparna skall vara åtsmitande.

Käkar/tänder
Tänderna skall vara kraftiga. Saxbett.

Kinder
Kinderna skall vara måttligt utvecklade.

Ögon
Ögonen skall vara tämligen små, nästan trekantiga på grund av yttre ögonvråns uppåtlutning och måttligt brett ansatta. De skall vara mörkt bruna, ju mörkare desto bättre.

Öron
Öronen skall vara tämligen små, tjocka och trekantiga med lätt rundade spetsar. Ståndöron som skall vara måttligt brett ansatta och luta framåt.

Hals:

Halsen skall vara kraft och muskulös utan hakpåsar och i harmoni med huvudet.

Kropp:

Rygg
Ryggen skall vara plan och stark.

Ländparti
Länden skall vara bred och muskulös.

Bröstkorg
Bröstet skall vara djupt med väl utvecklat förbröst. Revbenen skall vara måttligt välvda.

Underlinje
Buklinjen skall vara väl uppdragen.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt och grov samt bäras kraftigt ringlad över ryggen. Svansspetsen skall nästan nå ner till hasen, när svansen hänger.

Extremiteter:

Framställ:

Skulderblad
Skuldrorna skall vara måttligt sluttande och utvecklade.

Armbåge
Armbågarna skall vara åtliggande.

Underarm
Frambenen skall vara raka med kraftig benstomme.

Framtassar
Framtassarna skall vara tjocka, runda, välvda och slutna.

Bakställ:

Bakbenen skall vara välutvecklade, starka och måttligt vinklade.

Baktassar
Baktassar som framtassar.

Rörelser:

Rörelserna skall vara spänstiga och kraftfulla.

Päls:

Täckhåren skall vara grova och raka och underullen mjuk och tät. Pälsen på manken och bakdelen skall vara något längre. Pälsen på svansen skall vara längre än på resten av kroppen.

Färg
Rödfawn, sesam (rödfawn päls med svarta spetsar), brindle eller vit. Nämnda färger utom vit skall ha ”urajiro”, dvs vitaktig päls på nospartiets sidor, på kinderna, på halsens och underkäkens undersida, på bröst och mage, på svansens undersida och på benens insidor.

Storlek/vikt:

Mankhöjd
Hanhund 67 cm
Tik 61 cm
En avvikelse på +/- 3 cm tolereras.

Fel:

 • Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i
  förhållande till graden av avvikelse.

 

 • Feminina hanhundar, maskulina tikar.
 • Överbett eller underbett.
 • Ofullständigt antal tänder.
 • Blå- eller svartfläckig tunga.
 • Ljusa ögon.
 • Kort svans.
 • Skygghet.

Diskvalificerande fel:

 • Öron som inte är ståndöron
 • Hängande svans
 • Långhårig päls (raggig)
 • Svart mask
 • Fläckar på vit bakgrund

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhund måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Senast uppdaterad ( 2009-09-06 )