AIS har en egen poängsammaställning gällande utställningsresultat.

Dessa publiceras i AkitaNytt.

Här finner ni information om hur det beräknas.

Tio i topp

 

Resultaten räknas på alla svenska officiella utställningar för Akita.

Resultaten från Akita-dagarna räknas även om utställningen är inofficiell.

Diplom utdelas (i möjligaste mån) på Årsmötet nästföljande år.

 

Resultat till ”Bästa Hane resp. Tik” och ”Bästa Avelshane resp. tik” räknas även då Akitan inte är svenskägd eller ägd av AIS-medlem.

 

Resultat för ”Vinstrikaste uppfödare” räknas enbart för svenska uppfödare.

 

Bästa Hane resp. Tik:

Räkna max 40 slagna akitor/utställning - 1 poäng per slagen Akita.  De 5 bästa resultaten räknas.

 

BIR                   10  poäng

BIM                      7  ”

 

BH/BT-2             4  ”

BH/BT-3             3  ”

BH/BT-4             2  ”

BH/BT-R             1  ”

+ 1 poäng per slagen Akita

+ ytterligare

BIG                    5   poäng

BIG-2                 4    ”

BIG-3                 3    ”

BIG-4

2    ”

BIG-R                 1    ”

+ ytterligare

BIS                     5    poäng

BIS-2                 4    ”

BIS-3                 3    ”

BIS-4                 2    ”

BIS-R                 1    ”

 

 

Vinstrikaste uppfödare:

Den sammanlagda poängen för alla BH/BT-placerade akitor under året (endast de 5 bästa resultaten per akita) och från minst 2 olika kombinationer.

 

Bästa avelshane resp. tik:

Den sammanlagda poängen för alla BH/BT-placerade avkommor under året (endast de 5 bästa resultaten per akita) och från minst 2 olika kombinationer.

 

TIO-I-TOPP Listor kommer att presenteras på:

ÅRETS BÄSTA HANE

ÅRETS BÄSTA TIK

ÅRETS BÄSTA AVELSHANE

ÅRETS BÄSTA AVELSTIK

ÅRETS BÄSTA UPPFÖDARE

tioitopp.jpg