RESULTAT FRÅN OFFICIELLA VILTSPÅRPROV UNDER 2011

2011-05-15  SSRK/VÄSTRA  Dom: MALIN FORSTER

RÖRLIGT PROV - ANLAGSKLASS

INTuch NORDuch NOVEN´S GAIBUN S10065/2006  (2)

Äg. L Johansson, Varekil                                Pris Godkänd

 

2011-05-15  SSRK/VÄSTRA  Dom: MALIN FORSTER

RÖRLIGT PROV - ANLAGSKLASS

KUMIKO TOMIMOPA S67818/2008  (2)

Äg. L Johansson, Varekil                                Pris Godkänd

 

2011-06-04  SSRK/NORRBOTTEN  Dom: GÖRAN JOHANSSON

ORDINARIE PROV - ÖPPEN KLASS

MILSTOLPEN´S ENITY RED QUEEN S54968/2004/2004  (3)

Äg. M Mikkelsen, Norge                                  Pris: 2