Kommittéer

Nedan ser du alla kommittéer i AIS. Är du intresserad av att anta någon av de vakanta posterna? Tveka inte att höra av dig till styrelsen!

Avelskommitté:
Avelsråd: Lina Johansson
Karin Sjöholm Östlund
Vakant

Utställningskommitté:
Ansvarig: Karin Sjöholm Östlund
Vakant

Redaktions-/webkommitté:
Redaktör: Inge Sjöholm
Kommitté
Karin Sjöholm Östlund
Alexander Forslund

Webmaster:
Sandra Wohlin
Vakant

PR-kommitté:
Ansvarig: Alexander Forslund
Vakant

Rasinformatör:
Vakant
Vakant

Aktivitetskommitté:
Carina Borg Brogren
Hans Abenius
Vakant
Vakant