Omplacering


Behöver du av någon anledning omplacera din akita?

Här kan du som är medlem i AIS förhoppningsvis hitta ett nytt bra hem till din hund. Annonsen ligger på sidan i 2 månader eller tas bort tidigare om den inte längre är aktuell. AIS påtar sig inget ansvar.

I annonsen skallföljande information framgå:
Hunden
Namn: (inkl kennelnamn),
Ålder:
Kön:
Färg: 
Bifogad bild

Ägaren
Namn
Ort
Telefonnummer
Epost till annonsören

Beskriv din hund så utförligt och personligt som möjligt. Tänk igenom vilka behov din hund har och försök beskriva ett hem som tillgodoser dem.
Sänd in informationen via e-post till vår webmaster.

Aktuella omplaceringar